Chính sách bảo hành

Các sản phẩm chính hãng, Quý khách có thể tới các TTBH chính hãng hoặc trực tiếp tới ODI.VN để được tiếp nhận gửi máy bảo hành chính hãng.

Yêu cầu tiếp nhận bảo hành tùy theo quy định của từng hãng, chi tiết có trong bảng sau:

Sản phẩm Thời gian bảo hành Quyền lợi bảo hành Địa chỉ bảo hành
Máy mới 12 tháng
(hoặc dài hơn theo quy định của hãng)
Quyền lợi bảo hành của hãng TTBH chính hãng
Máy đã kích hoạt bảo hành chính hãng 12 tháng = Thời gian bảo hành còn lại tại hãng + Bảo hành tại ODI.VN – Theo quyền lợi bảo hành của hãng trong thời gian được hãng bảo hành- Sửa chữa, thay thế linh kiện trong thời gian bảo hành còn lại tại ODI.VN TTBH chính hãng &
ODI.VN
Máy cũ 6 tháng Sửa chữa, thay thế linh kiện ODI.VN
  • Trung tâm bảo hành của các hãng, quý khách có thể xem chi tiết tại: ODI.VN
  • Trong thời gian đợi bảo hành – sửa chữa, khách hàng sẽ được hỗ trợ máy khác để sử dụng.
  • Khách hàng trả lại máy đã mượn sau khi nhận lại máy của mình.